Difficulties In Experimental Stages And Solutions Proposals Of Reinforced Concrete Beams With Fixed Support And Openings


Aslanbay H. H., Altun F.

INTERNATIONAL CONGRESS ON ART AND DESIGN RESEARCH AND EXHIBITION, Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021, vol.1, pp.1557-1566

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1557-1566
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Betonarme binalarda kirişlerin belirli bölgelerinde çeşitli sebeplerden dolayı (Elektrik, telefon ve bilgisayar ağları, su, buat, havalandırma tesisat yapılanması vb.) boşluklar oluşturulmaktadır. Bırakılan bu boşluklar ile enine donatılar kesilmekte veya tasarım aşamasında öngörülen bir durum ise enine donatılar teşkil edilmemektedir. Bırakılan boşluklar kesme kuvveti kapasitesini azaltacağından, kirişin yapısal davranışını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında boşlukların betonarme kirişin davranışı üzerine etkisinin deneysel olarak incelenmesinde karşılaşılan deneysel zorluklara yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışmada kirişlerin yapısal anlamda gerçek davranışa yakın temsil edilmesi açısından laboratuvar ortamında ankastre mesnetlenme koşulu oluşturulmalıdır. Çünkü yapılardaki düğüm noktası davranışı ankastre mesnet koşulunu desteklemektedir. Ankastre mesnet koşulunun sağlanması amacı ile mesnet noktalarının hareketinin ve dönmesinin engellenmesi önem arz etmektedir. Sistemde yüklemenin üstten yapılacak olması sebebi ile çerçeve sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Çerçeve sistemin düşey yükleme esnasında hareketinin engellenmesi için payandalarla destekleme yapılmıştır. Payandalar ve çerçeve sistemin mesnet ayakları yüksek tonajlı yükleme altında çekme kuvveti etkisine maruz kalacağından, hareket etme ihtimallerine karşılık zemine iyice sabitlenmiştir. Yüklemenin alttan yapılması durumunda çerçeve sisteme ihtiyaç duyulmayacağından sadece hidrolik kriko ve yükleme düzeneğinin zemine sabitlenmesi yeterli olmuştur. Boşluklar genel olarak imalat sonrası yerinde de karot ile kesildiğinden benzer analoji için dairesel olarak bırakılmıştır. Gerçek davranışının ortaya konulabilmesi için numuneler 1/1 ölçekte imal edilmiş ve boyut etkisinin oluşumundan kaçınılmıştır. Yükleme esnasında basınç bölgelerinde ezilmelerin boyutunu azaltmak, yükleme kirişinin dönmesini engellemek amacı ile yükleme noktalarına, yükü numuneye aktaracak dairesel mil çapının 1,5-2 katı genişliğinde ve yüksekliğinde levhalar yerleştirilmiştir. Yükleme esnasında çatlak gelişiminin simetrik olması açısından numunenin düzeneğe yerleşiminin ve yükleme düzeneğinin konumunun simetrik olmasına çok dikkat edilmelidir.

Çalışma sonucunda deney numuneleri çatlak gelişimleri ve mesnet bölgesi ölçümleri ile davranışın istenilen mesnetlenme derecesini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Boşluklu betonarme kiriş, ankastre mesnet, eğilme davranışı, süneklik, deneysel zorluklar