Anadolu’nun Kadim Ticaret Merkezi Kayseri’nin Günümüz Vergi Yapısının Sosyal ve Ekonomik Göstergeler ile Değerlendirilmesi


Aysu A. , İlgün M. F. , Çobanoğulları G.

in: Vergi ve Sostoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.961-990, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.961-990
  • Editors: Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor

Abstract

Ülke sınırları içerisinde vergi gelirlerinin dağılımı iller bazında önemli oranda farklılaşmaktadır. Söz konusu farklılaşma illerin toplam vergi gelirlerindeki payının yanı sıra vergi gelirlerinin kompozisyonu, vergi tahsilat oranları gibi diğer parametreler açısından da gözlemlenmektedir. Burada temel neden üretim yapısı olmakla birlikte ülke içerisinde söz konusu ilin coğrafi konumu ve büyüklüğü, gelişmişlik düzeyi, demografik yapısı, tarihi ve kültürel altyapı da önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Kayseri ilinin vergi yapısı sosyal ve ekonomik göstergeler ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Kayseri ilinin vergi gelirleri dağılımının Türkiye’den farklı olduğu tespit edilmiştir. Türkiye genelinde vergi gelirleri içesinde en büyük pay harcamalar üzerinden alınan vergilere ait iken sahip iken, Kayseri’de ise gelir üzerinden alınan vergilerin payı birinci sıradadır. İldeki vergi tahsil oranları ve ortalama vergi yükü ise Türkiye geneline göre daha düşük düzeydedir. Kayseri’de ara ve yatırım malları, teknoloji yoğun ürünlerin üretimini artıracak politikaların yanında ildeki vergi bilincini ve vergiye gönüllü uyumu güçlendirecek politikaların geliştirilmesi ilin ekonomisine ve vergilendirilebilir kapasitesine ivme kazandıracaktır.