Bazı Yeni 2,5-Disübstitüe Benzoksazol Türevlerinin Sentezi, Antimikrobiyal Aktivite, Moleküler Doking ve DFT Çalışmaları


Erol M., Çelik İ., Kuyucuklu G.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.27, pp.605-614, 2021 (Peer-Reviewed Journal)