Üçüncü Kişilere Etkileri Açısından Ticaret Sicilinin Fonksiyonları, Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısına Göre Bir Değerlendirme


ÜNAL A.

Diğer, 2006

  • Basım Tarihi: 2006