RİNOPLASTİ NEDENİYLE RETROMOLAR ENTÜBASYON YAPILAN HASTADA BİLATERAL SAGİTTAL SPLİT RAMUS OSTEOTOMİSİ


Creative Commons License

ALTAN A., AKBULUT N., KAYA Z., TÜMER M. K., BEKAR E., SOYLU E.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.27-30, 2016 (Peer-Reviewed Journal)