NANOPARTICLE AND LIPOSOME FORMULATION OF DOXYCYCLINE AND INVESTIGATION OF TRANSPORT PROPERTIES THROUGH CACO-2 CELL LINES


YÜCEL Ç. , Değim Z., Yılmaz Ş.

10 th International Syposium Pharmaceutical Sciences, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.313-314

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.313-314

Özet

Kontrollü salım sistemleri, günümüzde birçok hastalığın tedavisinde başarı ile uygulanmaktadır. Nanopartiküler ve mikropartiküler ilaç taşıyıcı sistemler yaşam kalitesini artırmak, ilaç dozunu azaltmak, dozlama aralığını uzatmak ve yan ve zararlı etkilerden korumak amaçlı olarak kullanılmaktadır. Glioblastoma multiforme merkezi sinir sisteminin en yaygın, tahrip edici, hızla yayılan malign tümörüdür. Doksisiklin, tümörün yayılması ve metastazında önemli rol oynayan bir enzim olan MMP-2‘nin inhibisyonuyla antitümör etki yapan tetrasiklin türevi bir antibiyotiktir. Bu çalışmada, doksisiklinin lipozom ve nanopartikül formülasyonu hazırlanmıştır. Formülasyonlarda kullanılacak maddelerin farklı derişimleri için MTT testleri yapılmış, doksisiklinin Caco-2 hücre kültürlerinden geçiş özellikleri, formülasyonlardan salım kinetikleri kıyaslanarak incelenmiştir. Hazırlanan lipozomlarda doksisiklinin enkapsülasyon verimi, lipozomlar için % 67.4, hazırlanan nanopartiküllerde ise doksisiklinin enkapsülasyon verimi % 53.4 olarak hesaplanmıştır. MMP-2 testi sonucunda, yüzde inhibisyon yüzdesi doksisiklin içeren lipozomlarda %96 olarak bulunmuş ve bu inhibisyon yüzdesinin glioblastoma hücrelerinin yayılmasını önlemede katkıda bulunacağı düşünülmüştür.