Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesine Yönelik Politikalar: Kayseri Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama


Bilginoğlu M. A. , Kum M.

2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Yönelik Politika Önerileri, Hayriye Atik, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.239-259, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.239-259
  • Editörler: Hayriye Atik, Editör