Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmuallimât) Kuruluşu, Okutulan Dersler ve Kapatılışı (1870–1924)


ŞANAL M.

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, no.26, pp.221-244, 2011 (SCI-Expanded)