Türkiye'de Enerji Potansiyelinin Doğru Kullanımı: Nükleer Enerji Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi


Koçak Güngör M., Aysan Buldurur M.

İDEALKENT, vol.8, no.21, pp.292-314, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 21
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: İDEALKENT
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.292-314
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

 

Suitable Usage of Energy Potential in Turkey: Evaluation of Nuclear Energy Investment Projects 

Energy is among the most important resources of development and prosperity. For this reason, the countries of the world are developing policies and measures to ensure the sustainability of energy resources. In this context, investments in nuclear power plants have been realized in many countries of the world to meet the rising energy demand since 1970's. Recently, nuclear power plants have begun to lose importance in developed countries due to the accidents that have occurred since the 1980s. In this study, emphasizing the existing energy resources production and consumption, the use of nuclear energy resources necessity seen as an alternative to the foreign dependency are discussed. The basic assumption of the study is in case of savings made and tendency to use alternative energies, there will be no need for nuclear energy resources. Taking into consideration the results of the investigations made on the quantity of surplus energy derived upon efficient use of energy resources in Turkey; the capacity of the yield value to compensate the national energy consumption demand is discussed if similar energy politics in Turkey are followed which the developed countries recently pursue. In this context, upon evaluating the benefits of nuclear energy resources and its risks, energy savings and efficient use of energy, energy production by renewable sources, politics are established for loss and leakages in energy to be reduced to OECD level and energy data of Turkey are scrutinized. Evaluations resulted that Turkey’s energy politics should be based on efficient use of existing and renewable energy resources, making use of alternative energy resources and monitoring energy savings rather than installing nuclear power plants.

Enerji, kalkınma ve refahın en önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Bu nedenle dünya ülkeleri, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini temin edecek politikalar ve önlemler geliştirmektedirler. Bu kapsamda birçok dünya ülkesinde 1970’li yıllardan itibaren yükselen enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik nükleer santral yatırımları gerçekleştirilmiştir. Son dönemde nükleer santraller, 1980’li yıllardan itibaren yaşanan kazalara bağlı olarak, gelişmiş ülkeler nezdindeki önemini yitirmeye başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de mevcut enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi üzerinden, son dönem ulusal enerji politikasında dışa bağımlılığın alternatifi olarak görülen nükleer enerji kaynaklarının gerekliliği tartışılmaktadır. Çalışmanın temel varsayımı, enerjide verimli kullanımın, tasarrufun ve alternatif enerji kullanımına yönelmenin sağlanması durumunda nükleer enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmayacağıdır. Türkiye’de enerji kaynaklarının verimli kullanımı durumunda sağlanabilecek artı enerji miktarının saptanmasına yönelik araştırmalardan faydalanılarak; gelişmiş dünya ülkelerinde izlenen son dönem enerji politikalarının Türkiye’de de izlenmesi durumunda elde edilebilecek enerji miktarının ulusal enerji ihtiyacını karşılama kapasitesi tartışılmaktadır. Bu kapsamda; nükleer enerji kaynaklarının yararları ve taşıdığı riskler değerlendirilerek, enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanımı, yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimi, kayıp ve kaçak enerji miktarının OECD seviyesine düşürülmesine yönelik politikalar saptanmış ve Türkiye’ye ilişkin enerji verileri incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’nin enerji politikasının nükleer enerji santralleri kurulumu yerine, mevcut ve yenilenebilir enerji kaynaklarının taşıdığı potansiyelin verimli kullanımı, alternatif enerji kaynaklarından yararlanma ve enerji tasarrufu sağlanması yönünde olması gerektiği görüşü benimsenmiştir.