DEVELOPMENT AND NONSURGICAL TREATMENT OF RETROGRADE PERI IMPLANTITIS A CASE REPORT OLUŞAN RETROGRAT PERİ İMPLANTİTİSİN CERRAHİ OLMAYAN TEDAVİSİ OLGU SUNUMU


TUNALI M., KOYUNCUOĞLU C. Z., AKMAN S., Burak S., YILDIRIM E., AYDINBELGE M.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.3, pp.193-198, 2015 (Peer-Reviewed Journal)