Sentinel-2 görüntüleri kullanılarak su yüzey alanlarının belirlenmesinde sınıflandırıcıların performanslarının incelenmesi


GÜNEN M. A.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.235-245, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier