Pegile interferon alfa 2b ve ribavirin tedavisi alan kronik hepatit C enfeksiyonlu bir hastada gelişen akut hepatik alevlenme


DEMİRASLAN H., TÜRE Z. , ULU KILIÇ A.

JOURNAL OF MİCROBİOLOGY AND INFECTİOUS DİSEASES, cilt.2, ss.122-124, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: JOURNAL OF MİCROBİOLOGY AND INFECTİOUS DİSEASES
  • Sayfa Sayısı: ss.122-124

Özet

Pegile interferon alfa ile birlikte ribavirin tedavisi hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu için iyi tanımlanmış tedavidir. Bu tedavi süresince alanin aminotransferaz alevlenmesi nadiren gözlemlenebilir. HCV enfeksiyonu için pegile interferon ve ribavirin tedavisi alan 51 yaşında kadın hasta tedavinin yedinci haftasında bulantı, kusma şikayetleriyle başvurdu ve ALT düzeyi normalin 20 katından fazla artmış olarak saptandı. Hepatit B yüzey antijeni, anti-nükleer antikor, anti-mitokondrial antikor, anti-double stranded DNA antikoru, anti-hepatit A IgM negatif ve tiroid stimulan hormon düzeyi normaldi. HCV RNA düzeyi 424 IU/ml idi. PEG IFN ve ribavirin tedavisine üç hafta ara verildi, karaciğer enzimleri 100 U/L’nin altına indikten sonra tedavi tekrar başlandı. Hasta iki aya kadar takip edildi, ALT yükselmesi gözlenmedi. Sonuç olarak, kronik HCV enfeksiyonundan dolayı pegile interferon ile birlikte ribavirin almaktayken ALT alevlenmesi gelişen nadir bir olgu sunuyoruz.