Türkiye’de Tek Parti İktidarlarının Hükümet Dönemleri İtibariyle Makroekonomik Performanslarının Karşılaştırması


Erdem E., İlgün M. F.

International Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.231-242

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.231-242
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Zayıf hükümetler teorisine göre, yapısal reformların ve uzun vadeli politikaların uygulanmasında tek parti iktidarları koalisyon hükümetlerine göre siyasi çatışma ve karar alma noktasında daha avantajlıdır. Ancak tek parti iktidarlarının performansları öncelikli hedefler, iç ve dış konjonktürel faktörler ve görev sürelerine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tek parti iktidarlarının hükümet dönemleri itibariyle makroekonomik performanslarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmada çok partili hayata geçiş sonrası göreve gelen ve birden fazla dönem iktidarda kalan Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi dönemleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilk üç dönemi performansları bakımından karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.