Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Serbest Zaman Faaliyetlerinin Yaşam Doyum Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)


BELTEKİN E., ULUCAN H. , KUYULU İ.

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text