Beyin-omurilik sıvısı asiti: ventriküloperitoneal şanta bağlı seyrek görülen bir komplikasyon


Ülgen Tekerek N., Akyıldız B., Coşkun S., Öktem İ. S., Durmuş N. A.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, vol.58, no.1, pp.31-34, 2015 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 58 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.31-34
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Ventriculoperitoneal shunt (VPS) and ventriculoatrial shunt (VAS) operations are frequently used for the treatment of hydrocephalus. We present a case of cerebrospinal fluid (CSF) ascites that developed after a VPS operation. A one-year-old male patient who had VPS presented with respiratory distress and abdominal distension. Serum Na+ was 119 mEq/L and albumin 1.7 g/ dl. Peritoneal fluid and CSF samples were similar with regard to glucose and protein levels and number of cells. Although peritoneal biopsy and shunt revision surgery had been planned, they were not carried out due to the poor vital status of the patient. Despite receiving supportive treatment, he died on the 8th day of follow-up. When sterile ascites etiology is not clearly demonstrated in cases with VPS and hyponatremia, ascites due to CSF should be considered in the differential diagnosis and VAS should be kept in mind as a treatment mode if the patient’s condition permits. Key words: ventriculoperitoneal shunt, CSF, ascites, hyponatremia

ÖZET: Ventriküloperitoneal şant (VPŞ) ve ventriküloatrial şant (VAŞ) operasyonları hidrosefali tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yazıda VPŞ ameliyatı sonrası beyin-omurilik sıvısı (BOS) asiti gelişen bir hasta sunulmuştur. Solunum sıkıntısı ve artan karın distansiyon nedeniyle getirilen VPŞ bulunan bir yaşındaki erkek hastanın serum Na+ 119 mEq/L, albumin 1.7 g/dl idi. Periton sıvısı ve BOS örneklerindeki glukoz, protein, hücre sayısı değerleri benzerdi. Şant revizyonu ve peritoneal biyopsi planlandı, ancak hastanın genel durumunun kötü olması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Çocuk yoğun bakım ünitesindeki tüm destek tedavilerine rağmen hasta izleminin sekizinci gününde kaybedildi. VPS’li hiponatremisi olan bir hastada steril asit etiyolojisi tam aydınlatılmamışsa ayırıcı tanıda BOS’a bağlı asit düşünülmelidir ve klinik uyumlu ise tedavide VAŞ akılda tutulmalıdır. Anahtar kelimeler: ventriküloperitoneal şant, BOS, asit, hiponatremi.