Belirsiz Serili Akut Lösemiler: Tanı ve Tedavi Seçenekleri


KAYNAR L., Eser B.

türkiye TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI Akut Lösemiler Özel Sayısı, vol.3, no.2, pp.158-162, 2010 (Peer-Reviewed Journal)