Drug Resistance in Parasites and Analyses of the Resistance


Çiloğlu A.

I. Uluslararası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi , Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.275-287

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.275-287
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Due to lack of effective vaccines, chemotherapy as an effective method is frequently used for control and defense against parasitic diseases. However, in recent years, resistance has developed in the parasites because of uncontrolled drug use.  Drug resistance mechanisms in parasites are very inconsistent according to the biology of parasites. In general, mechanisms of drug resistance in pathogenic parasites depend on a variety of mechanisms consisting of augmented drug efflux, reduced drug uptake, mutation events in targeted enzymes, metabolic upregulation, and deficiency of the target sites for antiparasitic drugs, etc. In addition to this, various genetic mechanisms including gene deletions and gene mutations also play a crucial role in drug resistance mechanisms. Besides the mechanisms that affecting drug resistance, the aim of this paper is to give information about how resistance of parasites can be determined by advanced technological methods. In this scope, the studies in recent years were reviewed and recent advances in the drug resistance in parasites were also explained along with the studies in Turkey.   

Günümüzde kullanılan aşıların yetersiz olması nedeniyle, paraziter enfeksiyonlarda kullanılan ilaçla tedavi yöntemi, bu hastalıklara karşı mücadele ve korunmada sıklıkla kullanılan etkin bir metot olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak son yıllarda özellikle bilinçsiz ilaç kullanımı, bu enfeksiyonlara neden olan parazitlerde direnç gelişimine yol açmıştır. Parazitlerde ilaç dirençliliği mekanizmaları, parazitlerin biyolojisine göre farklılık gösterebilmektedir. Parazitlerdeki ilaç direnci mekanizmaları temel anlamda; arttırılmış ilaç akışı, azaltılmış ilaç alımı, hedeflenen enzimlerdeki mutasyon olayları, metabolik düzenleme ve antiparaziter ilaçlar için hedef alanların eksikliğini içeren çeşitli olgulara dayanmaktadır. Bunun yanında, gen silme ve gen mutasyonları gibi çeşitli genetik farklılaşmalar da ilaca karşı geliştirilen direnç mekanizmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bildiride, ilaç dirençliliğini etkileyen bu mekanizmaların yanı sıra parazitlerde meydana gelen direncin ileri teknolojik metotlarda nasıl tespit edilebildiği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, konuyla ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar derlenerek, özellikle Türkiye’de yapılan araştırmalar ve parazitlerde ilaç dirençliliğinde meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.