Diyabetli hastalarda diş taşı yapısı ve mineral densitesinin incelenmesi


Balcıoglu E., YAY A. H. , ALKAN B. A. , Kara M., ÖZDAMAR S. , SÖNMEZ M. F.

Erciyes Med J, vol.34, pp.10-14, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Erciyes Med J
  • Page Numbers: pp.10-14

Abstract

Objective: It is known that the risk of developing periodontal
disease is high in patients with diabetes. In this study, a comparison
of the mineral density and structure of calculus in teeth
of individuals with diabetes and healthy subjects was aimed at
by examining with scanning electron microscopy.
Material and Methods: In this study, the teeth of 17 diabetic
patients were used. After removal of the soft tissues, teeth were
embedded in bakalite and sections were obtained from the
region including calculus. Teeth covered with gold-palladium
were observed by scanning electron microscope and mineral
analysis was performed with energy-dispersive system.
Results: The calculus away from homogeneous structure and
seen high was being porosities. Intensive cracks in the calculus
attaching to the sementum region of control and diabetic
groups was also seen tocontinue into the sementum. When the
mineral analysis of the control and diabetic groups were compared,
there was no significant difference among the proportions
of calcium. In diabetics, while the amount of phosphate
of calculus in sementum was lower than in the controls, the
amount of phosphate in enamel was seen higher than controls
and this was statistically significant.
Conclusion: While a significant effect of diabetes on formation
of calculus and the amount of inorganic material was not
shown, there may be deterioration in the structure of sementum
depending on the calculus.
Amaç: Diyabetli hastalarda periodontal hastalık oluşma riskinin
fazla olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, diyabetli ve
sağlıklı bireylerin dişlerinde diş taşlarının yapısı ve mineral
yoğunluğu taramalı elektron mikroskobunda incelenerek karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, 17 diyabetli hastadan alınan
dişler kullanıldı. Dişlerin yumuşak dokuları uzaklaştırıldıktan,
bakalit içine gömüldü ve diş taşlarının bulunduğu bölgeden
kesitler alındı. Altın-paladyum ile kaplanan dişler taramalı
elektron mikroskobunda görüntülendi ve energy-dispersive
system ile mineral analizleri yapıldı.
Bulgular: Diş taşlarının homojen yapıdan uzak ve porositesinin
yüksek olduğu görüldü. Her iki grupta, diş taşlarının mine
yüzeyine düz hatlarla tutunduğu görülürken minede çatlaklara
rastlandı. Kontrol ve diyabetik gruplarına ait sementum bölgelerine
tutunan diş taşlarındaki yoğun çatlakların sementumda
da devam ettiği görüldü. Kontrol ve diyabet gruplarının mineral
analizleri karşılaştırıldığında, kalsiyum oranları arasında
belirgin bir farklılık yoktu. Diyabetlilerde, sementumdaki diş
taşlarının fosfat miktarı kontrole göre daha düşük iken minedeki
fosfat miktarlarının kontrole göre yüksek olduğu görüldü ve
bu istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
Sonuç: Diş taşı oluşumu ve inorganik madde miktarı üzerine
diyabetin önemli bir etkisinin olmadığı gösterilirken diş taşına
bağlı olarak sementum yapısında bozulmaların olabileceği
görülmektedir.