Gün Gecelidir / Gün Akşamlıdır Meseline Dâir


Creative Commons License

DAĞLAR A.

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], vol.9, pp.103-113, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]
  • Page Numbers: pp.103-113

Abstract

In this article, manifestations of the parable of “gün gecelidir / gün akşamlıdır” (literally means “the day is with night / the day is with evening”) will be first evaluated and then interpreted. Later, in the subconscious of customary poetry which also contains divan poetry, it will be questioned which meaning strings that this parable corresponds to. The interpretation of the context constructed by the remarkable literary texts in which this parable is used, and in accordance with the development and change of the meanings reflected from past to today, there will be some deductions to be made.

Bu makâlede “gün gecelidir / gün akşamlıdır” meselinin önce dîvân şiirindeki tezâhürleri ele alınıp yorumlanacaktır. Daha sonra, dîvân şiirinin de içinde bulunduğu töreli şiirin şuuraltında bu meselin hangi anlamlar dizgesine karşılık geldiği sorgulanacaktır. Bu meselin kullanıldığı dikkat çekici edebî metinlerin kurduğu bağlamların yorumlanması ile geçmişten bugüne yansıyan anlamların gelişim ve dönüşümü doğrultusunda bazı çıkarımlarda bulunulacaktır.