Koroner stent uygulamasından sonra klopidogrel ve tiklopidinin etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması.


CEMRİ M., KAYA M. G., ÖZDEMİR M., TİMURKAYNAK T., Yalcin R., BOYACI B., ...More

TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERG., vol.6, pp.16-19, 2002 (Peer-Reviewed Journal)