Hıstopathologıcal effect of dımethoate on lung of rat and the protectıve role of Laurocerasus offıcınalıs roem. (cherry laurel) fruıt


EKEN A., ÜNLÜ ENDİRLİK B. , BAKIR E. , YAY A. H. , BALDEMİR A.

Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Dergisi