Ası Irmağı İle Belediye Atık/Arıtılmış Su Örneklerinde Enterobacterıacea’ların Varlığı ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi


KÜREKCİ C., YİPEL M., GÜNDOĞDU A.

Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey