Meme kanserinde 21 Gen rekürrens skoru değerlendirmesinin tedavi kararına etkisi çok merkezli prospektif çalışma


ÖZMEN V., ATASOY A., GÖKMEN E., ÖZDOĞAN M., GÜLER E. N. , URAS C., ...More

Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 22 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey