The Phenomenon of Tourism Shaped Around Modernity and Postmodernity and Its Development


Karamustafa K., Örnek N.

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.259-290, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.259-290
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract The aim of this study is to examine the development and transformation of tourism within the concepts of modernity and postmodernity, and to make a conceptual contribution to the relevant knowledge accumulation with a holistic approach by considering the consequences of possible developments and transformations in economic, socio-cultural, ecological and political structures within the context of “periphery-center” interactions of tourism related activities. With respect to this, this study makes a conceptual evolution based on the relevant literature, in the light of which, it is understood that tourism is affected and shaped significantly by various historical transformations. Hence, it can be concluded that while the modern era prepared the ground for mass tourism, the postmodern period has prepared the ground for alternative tourism types; and that the reflections of these transformational processes on tourism have resulted in both positive and negative consequences. Keywords: Modernity, Postmodernity, the Tourism Phenomenon, Periphery- Center Relation.

Öz Bu çalışmanın amacı, modernite ve postmodernite olguları kapsamında turizmin gelişim ve değişimini inceleyerek; iktisadi, sosyo-kültürel, ekolojik ve politik yapılardaki olası gelişim ve değişimlerin sonuçlarının turizm faaliyetleri ile etkileşimini “çevre-merkez” ilişkisini kavramsal olarak ele alarak ilgili bilgi birikimine bütünsel bir bakış ile katkı oluşturabilmektir. Bu bağlamda, bu çalışmada, ikincil kaynaklara dayalı olarak kavramsal bir değerlendirme yapılmaktadır. İncelenen kaynaklar ışığında turizmin, farklı tarihsel süreçlerdeki değişimlerden önemli derecede etkilenmesi ve şekillenmesinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda modern dönemin kitle turizmine, postmodern dönemin ise alternatif turizm türlerine zemin hazırladığı ve bu süreçlerin turizme yansımasının hem olumlu hem de olumsuz olarak adlandırılabilecek durumlara sebep olduğu bu çalışmada değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Modernite, Postmodernite, Turizm Olgusu, Çevre-Merkez İlişkisi.