Kur'an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları


KORKMAZ M.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.12, ss.109-142, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.109-142

Özet

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI

 

Mehmet KORKMAZ

Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F.

mkorkmaz@erciyes.edu.tr

 

Özet

Bu araştırmada Kur’an kursu öğreticilerinin eğitim-öğretim yeterliklerine ilişkin algıları ortaya konmuştur. Araştırmaya 11 farklı ilden 890 öğretici katılmış, araştırmaya ilişkin veriler anket ve mülakat yoluyla toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğreticilerin büyük çoğunluğu eğitim-öğretim yeterliklerinin genelinde ve alt boyutlarında kendilerini yeterli görmektedirler. Mülakatlardan elde edilen bulgulara bakıldığında ise, bunların anket sonuçları ile örtüşmediği, öğreticilerin yeterlik algıları ile mülakatlarda dile getirdikleri görüşler arasında belirgin bir mesafe olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kur’an Kursları, Kur’an Kursu Öğreticileri, Kur’an Kursu Öğreticilerinin Yeterlikleri, Eğitim-Öğretim Yeterlikleri

SELF PERCEPTIONS OF QURAN COURSES TEACHERS ABOUT PROFICIENCY IN EDUCATION

Abstract 

This study is about the self-assessment of Quran courses teachers and their proficiency in education. 890 teachers who work in 11 different provinces participated this research. Findings are collected by questionnaire (scale) and interview. Most of the teachers who participated this research perceive themselves efficient about the education proficiency. Interviews which are done with them show that there is significant diversity between questionnaire and interview results.

Key Words: Quran Courses, Quran Courses Teachers, Proficiency of Quran Courses Teachers.