YERELYÖNETİM BAKIŞ AÇISIYLA ETKİNLİK TURİZMİ MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


ÇELİK A., Göçmen Z.

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, vol.48, no.2, pp.70-89, 2013 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Üçüncü Sektör Kooperatifçilik
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.70-89
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

A Research To Determine Event Tourism Motivations From
a Local Administration Perspective
 
Abstract: The global changes on worldwide bring with the
differentiation of tourist profile and thereby their choice of touristic product.
Some kind of alternative tourism have been becoming to fulfill the needs of
modern and postmodern tourist. Event tourism as kind of an alternative
tourism, gaining an attraction to destination, comprises an economic, social,
cultural, political and touristic impacts on destination. The aim of this
presented study is to determine a tourist’s motives for event participation from
a government local management perspective. For this purpose, a research
was carried out in the province of İzmir where by local government workers
relating to an organised event attended by tourists and the locals. In this
research, a survey was used and 105 local government event organisor clerks answered the questionnaire. In a conclusion, the factor analysis was used to cluster the items. “Socialization”, “family togetherness, and new
experiences”, “escapism” and “event excitement” were the main findings of
the survey.
Keywords: Event tourism, motivation, event motivation, local
government.

 

YEREL YÖNETİM BAKIŞ AÇISIYLA ETKİNLİK TURİZMİ
MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
 
Özet: Dünyada üzerindeki küresel değişiklikler, turist profilinde
dolaysıyla turistik ürün seçiminde bir farklılaşmayı da beraberinde
getirmektedir. Modern ve postmodern turistlerin ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için bazı alternatif turizm çeşitleri ortaya çıkmaktadır.
Alternatif bir turizm çeşidi olarak incelenen etkinlik turizmi, destinasyona
çekicilik kazandırırken, destinasyon üzerinde ekonomik, sosyal, kültürel,
politik ve turistik etkiler oluşturmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı,
turistleri etkinliklere katılmaya motive eden faktörleri, etkinlikleri organize
eden yerel yönetimlerin bakış açısıyla belirlemektir. Bu amaçla, yerel
yönetimler tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlendiği İzmir ilinde bir
araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında anket tekniği kullanılarak 105
yerel yönetim etkinlik organizasyonu çalışanına ulaşılmıştır. Verilerin
incelenmesinde faktör analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda
“sosyalleşme”, “aile birlikteliği ve yeni deneyimler”, “rutin hayattan kaçış”
ve “eğlenmek” faktörlerine ulaşılmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Etkinlik turizmi, motivasyon, etkinlik
motivasyonu, yerel yönetim