ERÜ Makina Mühendisliği Normal Öğretim MÜDEK Özdeğerlendirme Ara Raporu


Tekin Y.

MÜDEK, ss.70, Kayseri, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Basıldığı Şehir: Kayseri

Özet

Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde 2011 yılı Haziran ayında Akreditasyon Komisyonunu ve alt komisyonları kurulmuş olup, şu an bu alt komisyonlarda görev alan kişiler Ek-1 belirtilmiştir. 3-5 Mart 2019 tarihinde bölümümüzü ziyaret eden MUDEK değerlendirme takımının hazırlamış olduğu “Program Değerlendirme Yetersizlikler Özeti” (Ek-2.a) incelendikten sonra ileriye yönelik olarak yapılması gereken iyileştirmeler Bölüm kurulu kararı doğrultusunda Akreditasyon Komisyonu (Ek-2.b)'nda planlanmış ve uygulamaya alınmıştır. MUDEK değerlendirme takımının 05/03/2019 “Program Değerlendirme Formu Yetersizlikler Özeti” dikkate alınarak İkinci Öğretim Programında yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerin yer aldığı rapordur.