Türkiye’de Veteriner Hekimliği Üzerine Araştırmalar: III. İş Fırsatları ve Sektörel Yönelimlere İlişkin Görüş ve Beklentiler


Özen A., Doğan Ö., Başağaç Gül T., Özkul T., YÜKSEL E.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.6, pp.907-911, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 6
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Page Numbers: pp.907-911

Abstract

Although some points of job opportunities and employment areas of veterinarians were mentioned in various editions in Turkey, countrywide study was not determined. The present study was undertaken to determine the permanent employment status, changing job opportunities and cross-sectoral orientations of veterinarians and to evaluate the views and expectations regarding to sectors for near future and the year 2023. For this aim, a questionnaire was applied to totally 771 veterinarians, from public workers (398) and private sector workers (377). According to data analysis, it was determined that public sector employees expect more to found a permanent job when compared with private sector employees but change their job less than others. Although private sector seems to be more advantageous in terms of job opportunities the transition from private sector to public sector was found to be higher rates in today’s conditions. The particular fields expected to have the highest improvement potential were ‘food quality and security’, ‘organic agriculture-animal husbandry’, ‘herd health’, ‘public health’ and ‘companion animal sector’ in near future and 2023. In conclusion, it can be said that public space are more preferable than the other work areas in veterinary medicine in Turkey and the opinions of participants about the areas which will gain the importance in next future and 2023 year point to “One medicine one health concept” awareness.
Türkiye’de çeşitli yayınlarda, veteriner hekimlerin iş olanakları ve istihdam alanlarıyla ilgili kimi noktalara değinilmişse de, bu konuyu ülke ölçekli ele alan bir çalışma belirlenememiştir. Bu çalışma, Türkiye’de veteriner hekimlerin, kalıcı iş bulma durumları, iş değiştirme konusundaki fırsatlar, sektörler arası yönelimler ve yakın gelecek ile 2023 yılı için sektörlere ilişkin görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Bu amaçla 398’i kamu çalışanı, 377’si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 771 veteriner hekime anket uygulandı. Verilerin analizlerinden; kamuda çalışan veteriner hekimlerin, kalıcı iş bulmak için, özel sektörde çalışanlara kıyasla daha fazla bekledikleri; buna karşın, daha az oranlarda iş değiştirdikleri saptandı. İş bulma olanakları açısından, özel sektör; her ne kadar daha avantajlı görülse de, bugünün koşullarında özel sektörden kamuya geçişin; tersi geçişten daha yüksek oranlarda olduğu belirlendi. Yakın gelecek ve 2023 yılında; ‘gıda kalitesi ve güvenliği’, ‘organik tarımhayvancılık’, ‘sürü sağlığı’, ‘halk sağlığı’ ve ‘pet sektörü’ gibi alanların en fazla gelişim göstereceği beklentisi dikkat çekmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de veteriner hekimliği mesleğinde kamusal alanın diğer çalışma alanlarına göre daha tercih edilebilir olduğu, yakın gelecek ve 2023 yılında önem kazanacak alanlarla ilgili katılımcı görüşlerinin ise ‘Tek Tıp Tek Sağlık Konsepti’ farkındalığına işaret ettiği söylenebilir.