The reflective leg of an efl teacher’s journey


Mannasoğlu H., Baykal N.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.50, pp.94-116, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Reflection has a crucial role in learning to teach as a long developmental process. This case study focuses on the engagement of a teacher of English as a foreign language (EFL) in reflection. The teacher was engaged in a 12-week reflection process which included two-phase procedures repeated five times. The first phase of each procedure involved reflection on lexical problems through journals and peer discussions. The second was for reflection on classroom practice through journals and interviews. With a sequential exploratory mixed methods design, the study involved analysis of the teacher’s reflections first qualitatively and then quantitatively. The qualitative analysis was based on the taxonomies for descriptive and critical reflection presented in Ho and Richards (1993) and Farrell (1999). The quantitative side involved one-way goodness-of-fit chi-square test results. The results revealed that she referred to most of the topics in the taxonomy, and the top three were students’ problems, an approach/procedure, and positive evaluations of lessons. Overall, her critical reflection outnumbered her descriptive reflection, and was mostly related to evaluating teaching. The teacher also displayed development in the sense of critical reflectivity. All the quantitative analyses had statistically significant results. Globally, her reflection in journals, discussions, and interviews enabled her to respond to the context, engage in conscious deliberation, and integrate knowledge into the teaching act. In this way, the study is expected to contribute to the participant’s professional development.

Öğretmeyi öğrenmek uzun bir gelişimsel süreç olarak ele alındığında, yansıtıcı düşünmenin önemli bir yeri olduğu görülür. Bu durum çalışması, İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten bir katılımcının yansıtıcı düşünmesine odaklanmaktadır. Katılımcı, yazılı üretimdeki söz sorunlarını inceleyerek 12 haftalık yansıtıcı düşünme sürecine dâhil olmuştur. Bu süreç, beş kez tekrarlanan iki aşamalı işlemden oluşmaktadır. İlk aşama yansıtıcı yazılar ve grup tartışmaları yoluyla söz sorunları üzerine düşünmeyi, ikincisi ise yansıtıcı yazılar ve görüşmeler yoluyla sınıf uygulaması üzerine düşünmeyi kapsamaktadır. Keşfedici sıralı desene sahip bu çalışmada, öğretmenin yansıtıcı düşünmesine dayanan veri önce nitel, sonra nicel olarak analiz edilmiştir. Nitel analiz, Ho ve Richards (1993) ile Farrell (1999) tarafından sunulan betimleyici ve eleştirel yansıtıcı düşünme sınıflamasına dayanmaktadır. Nicel analiz ise tek yönlü uyum iyiliği ki kare testine dayalı olarak yapılmıştır. Sonuçlar, katılımcının sınıflamada geçen konuların çoğuna değindiğini ve en çok değindiği üç konunun öğrenci sorunları, yaklaşım betimlemesi ve derslerin olumlu değerlendirmesi olduğunu ortaya koymuştur. Genel bir değerlendirme, katılımcının eleştirel yansıtıcı düşünmesinin, betimleyici yansıtıcı düşünmesinden daha sık ortaya konduğunu ve bunun çoğunlukla öğretimi değerlendirmeye yönelik olduğunu göstermektedir. Ayrıca, katılımcıda eleştirel yansıtıcı düşünme alanında gelişim de gözlemlenmiştir. Nicel analizlerin hepsinde istatiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkmıştır. Genel anlamda katılımcının yazı, tartışma ve görüşmelerindeki yansıtıcı düşünmesi, ona bağlamına yanıt verme, bilinçli düşünme ve bilgisiyle öğretme eylemini bütünleştirme fırsatı vermiştir. Böylelikle bu çalışmanın katılımcının mesleki gelişimine katkıda bulunmuş olması beklenmektedir.