Mutlak Gelir, Sürekli Gelir ve Rasal Yürüyüş Modellerinin Analizi


BAĞLITAŞ H. H.

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayın Evi: Türkiye Alim Kitapları
  • Basıldığı Şehir: Saarbrücken

Özet

John Maynard Keynes’in 1936 yılında “İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi” adlı eserinde dikkatleri üzerine çeken tüketim olgusu, tüketim literatürüne yeni bir ivme kazandırmıştır. Milli gelirin büyük yüzdesini kapsaması ve kısa-orta ve uzun vadeli politika uygulamalarında etkin bir araç olabilmesi; tüketim olgusuna, diğer makro büyüklükler arasında, ayrı bir önem kazandırmaktadır. Tüketimin yapısının bilinmesi, makro ölçekte devlet yöneticilerinin uygulayacakları toplam talebe yönelik politikaların etkinliğini ölçme ve belirleme konusunda fayda sağlarken; mikro ölçekte ise, firmaların kısa-uzun dönem hedeflerini gerçekleştirmelerine imkân verebilmektedir. Türkiye’nin yaklaşık son on yıllık gelişim ve kalkınma serüveni açısından bu yapının bilinmesi ileriye dönük daha etkin bir bakış açısı sağlayacaktır.

Bu çalışmada; birinci bölümde tüketim hipotezleri teorik açıdan incelenmektedir. İkinci bölümde; ‘Mutlak Gelir’, ‘Sürekli Gelir’ ve ‘Rassal Yürüyüş’ modelleriyle ilgili literatürdeki ampirik çalışmalara yer verilmektedir. Son bölümde; Türkiye’ye ait 1998:1-2012-1 dönemi çeyreklik gelir istihdam edilerek, tüketim kalıpları otoregresif süreç ile test edilmektedir. Sonuç olarak, Sürekli Gelir Hipotezi testinde geçici gelir ile geçici tüketim arasında istatistiksel açıdan bağ bulunmakta ve Rassal Yürüyüş Modeli testinde ise cari tüketim, sürekli gelirdeki öngörülebilen değişmelere karşı aşırı hassas çıkmaktadır. Bu durumda, Türkiye’nin tüketim kalıbının belirlenmesinde Mutlak Gelir Hipotezi daha uygun bir model olarak karşımıza çıkabilmektedir.