Çok Faktörlü Modeller: Fama-French 3 Faktörlü Model ve Diğerleri


Çıtak L.

Finansın Temel Teorileri, Gündoğdu A., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.169-190, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.169-190
  • Editörler: Gündoğdu A., Editör