Uçak Burun Tekerleği Jantı Tasarımında Kullanılacak Malzemenin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Belirlenmesi


HALİMOĞLU Ö. M., ŞENYİĞİT E., DEMİREL B.

II. INSAC Uluslararası Doğa ve Mühendislik Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 21 October 2021, no.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Mühendislik çalışmalarında ürün tasarımı en önemli aşamalardan biridir ve bu  aşama  gerçekleştirilirken  dikkate  alınması  gereken  ilgili  ürün  tasarıma  göre 

farklı faktörler bulunmaktadır. Ürün tasarımında kullanılacak çok sayıda malzeme alternatifi  de  olduğu  düşünüldüğünde  ürün  tasarımında  en  iyi  malzemenin 

seçilmesi  zor  bir  problemdir.  Çok  kriterli  karar  verme  (ÇKKV)  problemi  birden fazla  kriteri  dikkate  alarak  birden  fazla  alternatif  içerisinden  en  doğrusunu 

belirleme  ile  ilgili  bir  problemdir.  ÇKKV  problemlerinin  çözümünde  farklı  çok sayıda  ÇKKV  yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler önce kriter ağırlıklarını 

belirler sonra bunları kullanarak alternatifleri puanlarlar. En yüksek puana sahip alternatif,  mevcut  alternatifler  arasından  en  iyi  alternatif  olarak  belirlenir.

Tasarım  için  en  uygun  malzemenin  seçimi  problemi  aynı  zamanda  bir  ÇKKV problemidir. Bu çalışmada Uçak Burun Tekerleği  jantı tasarımında 5 kriter dikkate alınmıştır. Bu  kriterler  fiyat,  özgül ısı  kapasitesi,   ısıl  iletkenlik,  basma  direnci  ve  korozyon  kriterleridir. 5 farklı alternatif malzeme arasından seçim yapılmıştır. Bunlar W-NiCu,  Al7055,   Cl7500,   MgZE41A,   Mo30W  malzemeleridir.  Kriter  ağırlıklarının belirlenmesinde  BWM  ve  KEMIRA–M  yöntemleri,  alternatif  malzemelerinin sıralanmasında  ise  EVAMIX,   EDAS,   RIM,   GRİ  İLİŞKİSEL  ANALİZ,   TODIM  yöntemleri  kullanılmıştır.  Bu  yöntemlerin  çözümünde  MATLAB  yazılımından faydalanılmıştır. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda Uçak Burun  Tekerleği jantıTasarımında dikkate alınan kriterlere göre alternatif malzemeler arasından en iyi malzeme alternatifi tüm yöntemlerde Al7055 malzemesidir.