Uydu Görüntülerinin Yapay Arı Kolonisi (ABC) Algoritması İle Bölütlenmesi


KURBAN T. , BEŞDOK E. , KARKINLI A. E.

III. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey