, Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ülke Gruplarına Göre Analizi ve Bazı Tespitler


Arıç K. H. , ERKEKOĞLU H.

2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Atik H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.355-374, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.355-374
  • Editörler: Atik H., Editör