Cams / Shamans, The Folk Healers Living in Anatolia: Ocak Folk Healers


DURBİLMEZ B.

International Scientific Conferernce 'Language and Culture in a Changing World, Yaktsky, Russia, 23 - 24 September 2013, pp.98-107

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yaktsky
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.98-107

Abstract

The roots of the practices conducted with the folk medicine and folk remedies date back to cams /shamans. And the “Ocak folk healers” who have a vital place in the Anatolia folk healers came to be as the continuation of cams / shamans. Ocak healers who are believed to possess healing mystical abilities heal certain diseases with traditional method. Along with these traditional methods, some other practices based on faith and magic are used. The ocak healers are believed to gain their supernatural healing abilities genetically. Along with the genetically gained abilities, the knowledge obtained through the mentor-protégé relationship also renders the ocak healers superior.

When the treatments and the practices conducted by the ocak healers are examined, it’s understood that these practices base on the cam / shaman beliefs. Among these, ones related to fire, iron, water and happy numbers come into prominence.

In this research, putting forth the similarities between the ocak folk healers and cams / shamans who are living in Anatolia is aimed.

Keywords:

Ocak, Ocakli /Ocak Folk Healer, Folk Medicine, Cam / Shaman, Mythological Characteristics

Halk hekimliği ve halk ilaçları ile ilgili uygulamaların kökenleri kamlara / şamanlara dayanır. Anadolu halk hekimleri arasında önemli bir yeri olan “ocaklılar” da kamların / şamanların devamı olarak ortaya çıkmışlardır. Şifa verici mistik özellikler taşıdığına inanılan ocaklılar, belli hastalıkları gelenekli yöntemlerle iyileştirir. Gelenekli yöntemler yanında inanç ve büyü kaynaklı bazı uygulamalara da başvurur. Ocaklıların şifa verici olağanüstü özelliklerini genetik olarak kazandıklarına inanılır. Soyaçekim yoluyla kazanılan özellikler yanında usta-çırak ilişkisiyle edinilen bilgiler de ocaklıları diğer halk hekimlerinden üstün kılmaktadır.

Ocaklılar tarafından yapılan tedavi ve uygulamalar incelendiğinde, bu uygulamaların kam / şaman inanışlarına dayandığı anlaşılmaktadır. Bunlar arasında ateş, demir, su ve kutlu sayılarla ilgili olanlar öne çıkmaktadır.

Bu araştırmada, Anadolu’da yaşayan halk hekimi ocaklılarla kamlar / şamanlar arasındaki benzerliklerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Ocak, Ocaklı, Halk Hekimliği, Kam / Şaman, Mitolojik Özellikler