Trichogramma euproctidis Girault Hymenoptera Trichogrammatidae de genetik çeşitliliğin RAPD PCR yöntemi ile belirlenmesi


Sümer F., ÖZCAN S. , TUNÇBİLEK A. Ş.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, Ege Üniversitesi İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey