Şantiye yerleşim planı kararları üzerinden bir değerlendirme: Kayseri örneği


Parlak Biçer Z. Ö., Karaaslan N. S.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.699-723, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz Şantiye, inşa edilecek yapının projesine ve şartnamelere uygun olacak şekilde üretilmesi için gerekli malzeme, makine, işgücü ve geçici yapıları içermektedir. Yapım işlerinin ekonomik ve hızlı olması hedeflendiği için şantiye yerleşim planlarının, inşa sürecinden önce yapılacak işler öngörülerek planlanması gerekmektedir. Bu bakımdan yapılacak işin büyüklüğü, işlevi ve imalat süresi; araç-gereçlerin, malzemelerin ve geçici yapıların yerlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Şantiyede işler sırayla olduğu gibi birbirinin içine geçen işlemler şeklinde de gerçekleşmektedir. Dolayısıyla her durumda sürekli olarak malzeme, makine ve iş gücü giriş çıkışı olmaktadır. Ayrıca artan ya da deforme olmuş malzemelerin işin yapıldığı alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Atık ya da artan malzemelerin şantiyeden uygun şekilde uzaklaştırılması; çevre kirliliğini önleyerek, çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada bir şantiyedeki işlerin verimli şekilde gerçekleşmesinde şantiye yerleşim planındaki düzenlemelerin, atık ve artık toplama alanlarının önemi üzerinde durulmuştur. Amaca yönelik olarak Kayseri’ de farklı işlev ve büyüklükte yapı grupları içeren 19 şantiye belirlenmiştir. Öncelikle şantiyelerin yerinde inceleme ve gözlemin yapıldığı dönemdeki durumları ortaya konulmuştur. Şantiye yerleşiminde saptanan yanlış ve doğru uygulamaların değerlendirilmesinin ardından öneri şantiye yerleşim planları geliştirilmiştir. Çalışma ile incelenen farklı şantiyelerde tespit edilen yanlış uygulamaların, geliştirilen öneriler ile nasıl iyileştirilebileceği üzerinde durulmuş ve uygulamacılara şantiye yerleşim planı tasarımında örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir. Anahtar kelimeler: Atık yönetimi, Şantiye, Şantiye yerleşim planı