YAZ KOŞULLARINDA SICAKLIK STRESİ VE BROİLER VE HİNDİ RASYONLARINDA VİTAMİN C KULLANIMININ KARKAS, ET KALİTESİ VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ


KONCA Y. , KIRKPINAR F., YAYLAK E., MERT S.

Hayvancılıkta Performans Dergisi, no.4, ss.86-94, 2013 (Hakemsiz Dergi)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Hayvancılıkta Performans Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.86-94

Özet

Yaz aylarındaki yüksek çevre sıcaklığı kanatlı üretiminde canlı ağırlık ve yem tüketiminde azalma ve ölüm oranında artmaya bağlı olarak her yıl önemli ekonomik kaypılara neden olabilmaktadır. Aynı zamanda kanatlılardan elde edilen ürünlerin kalitesindeki değişimler nedeniyle bu kayıpların miktarı artabilmektedir. Kanatlı hayvanları sıcaklık stresinin etkisinden korumak amacıyla kümeslerin soğutulması veya yemlerine veya sularına bazı katkı maddelerinin katılması yaygın uygulamalardır. Katkı maddeleri arasında yemlere vitamin C (vit C) ilavesi en çok başvurulan yöntemlerden birisidir. Önceki çalışmalar sıcak şartlarda yeme vit C ilavesinin performans karakterlerinde, yumurta kabuk kalitesinde ve karkas ve et özellikleri üzerine önemli etkilerin olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte bazı çalışmalarda vit C’den beklenen etkiler görülmemiştir. Vit C’den beklenen etkilerin ortaya çıkmasında en önemli bir faktörlerden biri hayvanların sıcak çevre şarlarına adaptasyonu ve dolayısıyla sıcaklığın hayvanlar üzerinde ne derece stres oluşturduğudur. Nitekim yapılan bazı bulgular özellikle yaz dönemi sıcaklarının kanatlılar için verimi ve ürün kalitesini azaltacak kadar stres faktörü oluşturmadığı yönündedir. Büyütme döneminde tropik veya yarı tropik bölgelerde yetiştirilen kanatlılarda daha yüksek sıcaklıklarda (32 °C) sıcak stresi belrtileri ortaya çıkarken, ayrıca kümes içi ısısının geceleri 25 °C’nin altına düşmesi durumunda da verimi azaltacak ölçüde ısı stresi meydana gelmeyebilmektedir. Hindiler sahip oldukları büyük çıplak boyunları sayesinde etlik piliçlere göre sıcak stresine karşı daha dayanıklıdır. Bu çalışmada sıcaklık stresi ve vit C kullanımının broiler piliçler ve hindilerde karkas ve et kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir.