Temporal Arterite Sekonder Posterior İskemik Optik Nöropatili Bir Olgu


Şener H.

Presentation, pp.1, 2017

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2017
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

[PS-0431]

Temporal Arterite Sekonder Posterior İskemik Optik Nöropatili Bir Olgu

Hatice Arda, Hidayet Şener, Galip Ertuğrul Mirza
Erciyes Üniversitesi, Göz Ana Bilim Dalı, Kayseri

Amaç
Temporal arterite sekonder posterior iskemik optik nöropatili bir olgunun sunumu
Olgu Sunumu
Yetmişbeş yaşında erkek hasta sol gözde 3 gün önce başlayan önceleri gelip geçici karakterde olup daha sonra sürekli bir hal alan görme kaybı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Muayenesinde görme keskinlikleri sağda 0.6 solda 0.5, biyomikroskopik ve fundus muayeneleri normal, sol gözde relatif afferent pupil defekti mevcut ve renkli görme solda bozuk olarak tespit edildi. Hastanın ayrıca bir aydır devam eden bir baş ağrısı şikayetide mevcuttu. Aynı gün yapılan laboratuvar testlerinde sedimantasyon 33 ve CRP 20 tespit edilmesi üzerine hastada temporal arterite sekonder bir posterior iskemik optik nöropati olabileceği düşünülerek iv 1000mg metil prednisolon beraberinde B vitamini (Nerox-B12) desteği ve antiagregan (coraspin) tedavi başlandı. Hastanın görme düzeyleri takiplerde 10cm den parmak sayma seviyelerine kadar geriledi. Yapılan yüzeyel doku USG sonucunda bilateral temporal arter damar duvarında ödem ve düzensizlikler (inflamasyona sekonder?) tespit edildi. Orbital MR da solda retrobulber sahada optik sinirde kalınlaşma ve optik sinir kılıfında infiltrasyon artışı tespit edildi. Hasta romatoloji, nöroloji ve KBB bölümleri ile konsülte edildi. Hastaya KBB tarafından Temporal arter biyopsisi yapıldı. Hasta 7 gün süreyle iv steroid tedavisi ardından 1mg/kg steroid tedavisi ile taburcu edildi. Son kontrolünde görme keskinliği sol gözde 0.8 idi. RAPD kaybolmuş renkli görmede düzelmiş olarak tespit edildi.
Sonuç
İleri yaşlı olgularda ani gelişen tek taraflı görme kayıplarında iskemik optik nöropatiler akla gelmelidir. İskemik optik nöropatiler daha sıklıkla anterior yerleşimli ve non-arteritik olmakla beraber nadiren arteritik vasıfta olabilir ve bu durum oftalmolojik bir acildir. Bunun ayırıcı tanısında bize yol gösterecek en duyarlı test ise sedimentasyon ve özellikle CRP deki artıştır.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, posterior iskemik optik nöropati, temporal arterit