Doğum öncesi dönemde böbrek gelişiminde E-cadherin ekspresyonunun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi


YAY A. H., Abban G., Kutlubay R.

Erciyes Med J, vol.35, pp.114-119, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Erciyes Med J
  • Page Numbers: pp.114-119
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Cadherins are a protein family of Ca2+ dependent
transmembrane cell adhesion molecules that play a key role
in the regulation of organ and tissue development during embriyogenesis.
We aimed to show E-cadherin expression immunohistochemically
in the pre-natal period in the development
of kidney.
Materials and Methods: In this study, 45 fetuses were obtained
from 12 female and 4 male adult Wistar rats bred in
Pamukkale University Experimental Research Unit. Fetuses
were removed from 11, 13, 15, 17 and 19. day pregnant
rats. After routine light microscopy technique, fetuses fixed
in 10% formaldehyde were embedded in paraffin. Serial 5 μ
thick sections from parafin blocks were taken to slides and the
immunohistochemistry method, was applied to determine the
E-cadherin expression.
Results: In this study, E-cadherin showed negative expression
in E11 and 13 days kidney tissues. In the 15, 17 and 19. day
kidneys, E-cadherin expression was positive. Tubule structures
were more darkly stained than glomerular structures. In lateterm
fetal kidneys, E-cadherin expression was gradually diminished
in the renal corpuscle.
Conclusion: We determined that E-cadherin expression
showed differences both in different developmental stages and
different areas of kidney. These differences may be important
in terms of the investigation of etiologies and diagnosis of congenital
kidney diseases and in the evaluation of nephrotoxicity
and kidney pathologies.
Amaç: Cadherinler embriyo gelişimi süresince organ ve doku
gelişiminin düzenlenmesinde anahtar rol oynayan Ca2+ bağlı
transmembran hücre adezyon molekülleri üyesidir. Çalışmamızda,
doğum öncesi dönemde böbrek gelişiminde E-cadherin
ekspresyonunu immunohistokimyasal olarak göstermeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Pamukkale Üniversitesi Deneysel
Araştırma Birimi’nde üretilmiş olan 12 adet dişi ve 4
adet erkek wistar tipi ergin sıçandan elde edilen 45 adet fetus
kullanıldı. Gebe deneklerin 11, 13, 15, 17 ve 19. günlerinde
fetusları çıkarıldı. Formalinle tespit edilen fetuslar rutin ışık
mikroskobi takip yöntemi uyguladıktan sonra parafine gömüldü.
Parafin bloklardan seri halde lamlara alınan 5 μm’luk kesitler
ve örneklerde E-cadherin ekspresyonunu belirlemek için
immunohistokimyasal yöntem uygulandı.
Bulgular: Bu çalışmada E-cadherin 11 ve 13 günlük böbrek
dokularında negatif ekspresyon gösterdi. 15, 17 ve 19 günlük
böbreklerde E-cadherin ekspresyonu pozitifti. Tübül yapıları
glomerül yapılarına karşılık daha yoğun boyanmıştı. Geç fetal
dönemdeki böbreklerde glomerüldeki E-cadherin ekspresyonu
gittikçe azalmaktaydı.
Sonuç: Biz çalışmamızda E-cadherin ekspresyonunun böbreğin
hem gelişim dönemlerinde hem de değişik bölgelerinde
farklılık gösterdiğini belirledik. Bu farklılık konjenital böbrek
hastalıklarının nedenlerinin araştırılmasında ve tanısında, ayrıca
erişkin dönemde nefrotoksisite ve böbrek patolojilerinin
değerlendirilmesinde önemli katkılar sağlayabilir.