Experience of Street Rehabilation Project; Case, Kayseri-Talas Kazım Paşa Street


Creative Commons License

Eldek H., Kozlu H. H., Büyükmıhcı G.

ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN, vol.7, no.1, pp.184-201, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN
  • Journal Indexes: Art Source, Design & Applied Arts Index
  • Page Numbers: pp.184-201
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

From the end of the 1990s, street rehabilitation projects, which was began to take place and was discussed intensely in the cultural heritage literature, have become one of the popular methods used by local governments in Turkey. In some applications, the values of cultural heritage that need to be protected are displayed, protected with all their values, and can be used for a long time. But, in some applications, only facades of the buildings are being improved and conservation works are carried out irrespective of all values of the buildings. This situation causes more serious damages to the cultural heritage that needs to be protected and accelerates the deterioration process beyond the buildings' preservation. In Turkey where different applications are taking place, the street rehabilitation project prepared for Kazım Paşa Street in Talas district of Kayseri will be explained in general by considering the legal ground of street rehabilitation and taking into account the studies made in the international scale. This paper is also aimed to contribute to the literature by revealing the approach, content, development and results of the street rehabilitation project prepared for a region declared as a protected area in which cultural heritage are located. Adequate studies have not yet been published about street rehabilitation that is a method which used by local governments, and also it has not been fully discussed academically. Another aim of the study is that, these discussions can be reproduced through presentation of the case. 

1990’lı yılların sonundan itibaren ulusal ölçekte kültür mirası literatüründe ve bu mirasın nasıl korunacağına yönelik tartışmalarda yoğun bir biçimde yer almaya başlayan sokak sağlıklaştırma uygulamaları, yerel yönetimlerce de sıklıkla kullanılan yöntemlerinden biri olmuştur. Kimi uygulamalarda korunması gereken kültür varlıklarının değerleri öne çıkarılmakta, bütün değerleri ile korunmaları sağlanmakta ve daha uzun süre kullanılabilmelerine olanak verilmektedir. Ancak kimi uygulamalarda ise yapıların sadece cephelerinde iyileştirme yapılarak, yapının tamamına bakılmaksızın sağlıklaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bu durum korunması gereken kültür varlığına daha ciddi zararlar vermekte, yapının özgün değerlerini yitirilmesine neden olmakta, yapıların korunmasının ötesinde yıpranma sürecini hızlandırmaktadır. Farklı uygulamaların yer aldığı ülkemizde, sokak sağlıklaştırmanın yasal zemini irdeleyerek, uluslararası ölçekte yapılan çalışmaları göz önüne alarak, Kayseri İli, Talas İlçesinde yer alan Kazım Paşa Caddesi için hazırlanan sokak sağlıklaştırma projesinin genel olarak anlatımı yapılacaktır. Korunması gereken kültür varlıklarının bulunduğu, sit alanı olarak ilan edilen bir bölge için hazırlanan sokak sağlıklaştırma projesinin yaklaşımını, içeriğini, gelişimini ve sonucunu ortaya çıkararak literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Birçok yerel yönetimin hızlı sonuç aldığı bir yöntem olan sokak sağlıklaştırma için yeterli yazınsal çalışma henüz yayınlanmamış, konu akademik olarak tam olarak tartışılamamıştır. Çalışmanın diğer bir temel amacı da ortaya konan örnek üzerinden bu tartışmaların çoğaltılabilmesidir.