Organik Hayvancılıkta Alternatif Terapiler


KALİBER M. , KOLUMAN N.

1. Organik Hayvancılık Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.312-318

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.312-318

Abstract

In intensive animal production, usage of chemical remains containing feeds, slaughterhouse wastes, hormones and antibiotics caused important health problems in the peoples which comsumes this type of animal products. Because of this organic farming come on the scene and growth rapidly. But it is clear that there are some problems in the application of organic animal production. In the first order from them is protection of animal’s health. In this respect, alternative therapies must be develop instead of intensive animal health care and treatment methods which are contrary to organic animal production’s nature. In this article, some alternative health care and therapy methods are searched which can be useful for organic animal breeders.
Yoğun hayvan yetiştiriciliğinde, hayvan beslemede kimyasal ilaç kalıntısı içeren yemler ve mezbaha artıklarının kullanımı, verimi artırmak amacıyla hayvan yemlerine hormon, antibiyotik vb. yem katkı maddelerinin katılması hayvansal ürünlerde kalıntı bıraktığı için bu ürünleri tüketen insanlarda önemli sağlık sorunlarına neden olmuştur. Bu gibi nedenlerden ötürü ortaya çıkan ve hızla gelişen organik hayvancılığın gelecekte daha da önem kazanacağı aşikârdır. Ancak organik hayvancılığın pratikte uygulanmasında bir takım zorluklar olduğu da göz ardı edilemez. Yetiştiricilerin karşılaşabileceği sorunlar arasında sağlık problemleri ilk sıralarda gelmektedir. Bu bağlamda, organik hayvancılığın tabiatına aykırı olan konvansiyonel üretim sağlık koruma ve hastalık sağaltım yöntemlerine alternatif olabilecek metotlar geliştirilmelidir. Bu makalede, organik hayvan yetiştiricilerine yararlı olabilecek bir takım alternatif sağlık koruma ve hastalık sağaltım yöntemleri incelenecektir.