3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS


Altun K.

YURDAGÜN GÖKER’İN DEDEMDEN MASALLAR DİZİSİNDE SORUN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN İNSAN HAKLARI TEMELİNDE İNCELENMESİ , WITOLD STANKOWSKI,NEVIDE AKPINAR DELLAL,MATTHIAS GLEITZE,KATARZYNA WADOŃ-KASPRZAK, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.49-55, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayın Evi: Pegem A Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.49-55
  • Editörler: WITOLD STANKOWSKI,NEVIDE AKPINAR DELLAL,MATTHIAS GLEITZE,KATARZYNA WADOŃ-KASPRZAK, Editör

Özet

Çocuk Edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine; hayallerine, duygularına, düşüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitilirken eğlenmelerini sağlayan sözlü ve yazılı ürünler bütünü biçiminde tanımlanmaktadır (Yalçın ve Aytaş, 2003, s.17). Dolayısıyla Çocuk Edebiyatına ait eserlerin, çocuğun estetik ihtiyaçlarının ve sanatsal gelişiminin yanında, kişisel gelişimini de desteklemesi gerektiği düşünülmektedir. Çocuk Edebiyatı kapsamına giren eserlerde, çocuğa göreliğin yanı sıra evrensel insan hakları kapsamındaki temel değerlerin yer alması hususu oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Yurdagün Göker’in Dedemden Masallar adlı dört kitaptan oluşan Çocuk Edebiyatı dizisinde yer alan masallardaki sorun çözüm yöntemlerinin insan hakları temelinde incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2011 yılında Doğan Egmont Yayıncılık tarafından yayımlanmış dört masal kitabında yer alan toplam altmış masal metni oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan altmış masal metninin taranması sonucunda çeşitli nitel bulgulara ulaşılmıştır. İncelenen masallara ilişkin elde edilen nitel bulgular, nicel verilerle de ifade edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bulgular ve yorum bölümünde ayrıntılı biçimde değerlendirilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, Yurdagün Göker’in Dedemden Masallar dizisinde yer alan masalların sorun çözüm yöntemlerinin insan hakları temelinde bir eleştirisi yapılmaya çalışılmış, incelenen eserlerin ve masalların muhtevasının Çocuk Edebiyatı kapsamında yer alması dolayısıyla bu bağlamda incelenerek, yorum ve tahlillere yer verilmiştir. Bu eserlerin geleneksel temalardan faydalanması da incelenerek, çözümlemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarla Çocuk Edebiyatı ürünü olarak yayımlanacak, özelde masal türündeki, genelde ise bütün edebi türlerdeki eserlere katkı sağlamaya yönelik öneriler sunulmuştur. Bu önerilerin Türk Çocuk Edebiyatının gelişiminde en önemli basamak olan masalların gelenekle gelecek arasındaki işlevsel özelliğini ve değerler aktarımını güçlendireceği düşünülmektedir.