Sefolometrik Radyografide Dişsiz Anterior Maksillar Alveoler Kemik Rezorbsiyonunun Değerlendirilmesi


Akgünlü F., ŞİŞMAN Y.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.38-40, 2003 (Peer-Reviewed Journal)