Multipl Sklerozlu bireylerde 2-hidroksiglutaratın hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Akcakoyunlu M. , Yetkin M. F. , Eken A. , Mirza M.

3.Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi, 2 - 04 April 2021, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.11

Abstract

Multipl Skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin kazanılmış, demiyelinizan, aksonal kayıpla seyreden bir hastalığıdır. Çalışmalar hastalığın erken tanısı ve uygun tedavi ile prognozun daha iyi seyirli olduğunu göstermiştir. Şimdiye kadar hiçbir kan ve beyin omurilik sıvısı immün belirteci MS tanısı ve takibi için kullanılabilecek yeterli duyarlılık ve özgüllüğe sahip bulunmamıştır. 2-hidroksiglutarat (2-HG) sağlıklı bireylerde de az miktarda bulunan bir immünometabolittir. Hidroksiglutarik asidüri hastalığı olan bireyler ve birçok malignite türünde hidroksiglutarat düzeyleri değerlendirilmiş ve interlökin düzeylerini değiştirdiği, demiyelinizasyon-dismiyelinizasyon yaptığı saptanmıştır. MS hastalarında ise şimdiye kadar 2-HG düzeyi ile hastalık ilişkisi değerlendirilmemiş olup hastalık tanı ve takibinde kullanılabilirliğini değerlendirmek amaçlanmıştır.