Structural Changes in the Rat Uterus in the Postpartum Period


Alan E., Liman N.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.20, no.2, pp.83-91, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.83-91
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This study was performed to determine

quantitatively the structural changes occuring in the

involution period in rat uterus. Uterus samples taken

from 25 female rats in the 1th, 3th, 5th 10th and 15th

days postpartum were examined by using routine

histological methods. In the first postpartum day, it was

observed that wide lumen of uterus was to be surrendered

with mucosal folds, whereas the cyrpts were deep and

irregular. Additionally, it was determined that the

epithelium including different cell types together with

intraepithelial capillary vessels had properties of

pseudostrafied columnar epithelium, and the edema was

presence in the lamina propria. In the 3th day

postpartum, it was observed that the intraepithelial

vessels disappeared, the depth cyrpt decreased, and the

cell density of lamina propria containing a few

siderophage increased. In the 5th day postpartum, it was

observed that the narrowing lumen of the uterus had a T

shape, the epithelium was comprised of columnar cells of

the same type, and a few crypt existed. In the 10th and

15th days postpartum, it was seen that the crypts

diappeared completely, the surface epithelium had the

features of high columnar epithelium and the number of

siderophages increased. While the height of epithelium in

the 1st, 3th and 5th days postpartum was different from

that in the 10th and 15th days postpartum (p<0.01), it

was determined that the measurable height of crypts in

the 1st, 3th and 5th days postpartum exhibited differences

as well (p<0.01). When thicknesses of the stroma were

compared, the quantifications in the 3th and 5th days

postpartum were different from those in the 10th and 15th

days postpartum (p<0.01). Myometrium thickness in the

1st and 3th days postpartum was different from that in the

5th, 10th and 15th days postpartum (p<0.01). In the light

of these findings, we concluded that uterinal involution in

rats was completed on the 10th day postpartum.

Keywords: Involution, postpartum, rat, uterus

Bu arastırma, sıçan uterusunda involüsyon

sürecinde olusan yapısal degisimleri kantitatif olarak

belirlemek amacıyla yapıldı. Postpartum 1., 3., 5., 10. ve

15. günlerdeki 25 disi sıçandan alınan uterus örnekleri

rutin histolojik yöntemlerle incelendi. Postpartum 1.

günde genis olan uterusun lumeninin mukozal dürümlerle

kusatıldıgı, kriptlerin ise derin ve düzensiz oldugu

gözlendi. Ayrıca intraepiteliyal kapilar damarlarla birlikte

farklı hücre tipleri içeren epitelin yalancı çok katlı

prizmatik özellik gösterdigi ve lamina propriyanın da

ödemli oldugu tespit edildi. Postpartum 3. günde

intraepiteliyal damarların kayboldugu, kriptlerin

derinliklerinin azaldıgı, lamina propriyanın hücre

yogunlugunun arttıgı ve az miktarda siderofaj da içerdigi

belirlendi. Postpartum 5. günde ise uterus lumeninin

daralarak T seklini aldıgı, epitelin aynı tipteki prizmatik

hücrelerden olustugu, çok az kript bulundugu gözlendi.

Postpartum 10. ve 15. günde kriptlerin tamamen

kayboldugu, yüzey epitelinin ise yüksek prizmatik özellik

kazandıgı ve siderofajların sayıca arttıgı görüldü.

Postpartum 1., 3. ve 5. günlerdeki yüzey epitel

yüksekliklerinin postpartum 10. ve 15. günlerdekinden

farklı oldugu (p<0.01) belirlenirken, postpartum 1., 3., ve

5. günlerde ölçülebilen kript yüksekliklerinin de farklılık

gösterdigi (p<0.01) tespit edildi. Stroma kalınlıkları

karsılastırıldıgında postpartum 3. ve 5. gün ile postpartum

10. ve 15. gün arasındaki farklılıgın önemli oldugu

(p<0.01), miyometriyum kalınlıkları karsılastırıldıgında

ise postpartum 1. ve 3. gün ile postpartum 5., 10. ve 15.

gün arasındaki farklılıkların anlamlı oldugu (p<0.01)

saptandı. Bu bulgular ısıgında sıçanlarda uterus

involüsyonunun postpartum 10. günde tamamlandıgı

sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: nvolüsyon, postpartum, sıçan, uterus