Gagauz Söleyişlerinde (=Atasözü ve Deyimlerinde) İnsan


DURBİLMEZ B.

III.Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, Komrat Devlet Üniversitesi- Türk Folklor Araştırmaları Kurumu, Komrat, Moldova, 5 - 12 November 1998

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Komrat
  • Country: Moldova