Evaluation of Teaching Strategies Applied by the Teachers at Vocational High Schools that Provide Tourism Education: The Case of Kayseri


Creative Commons License

Karamustafa K., Yılmaz M.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.2466-2491, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26677/tr1010.2021.881
  • Journal Name: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Root Indexing, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.2466-2491
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This study contributes to the body of knowledge by determining the teaching strategies in their courses applied by teachers at vocational and technical Anatolian high schools that provide tourism education, as being the subjects in the implementation of these strategies, and their strengths and weaknesses. For this purpose, in November 2019, primary data were collected through the individual and focus group structured interviews with vocational tourism, foreign language, and general culture courses’ teachers working in Erciyes Vocational and Technical Anatolian High School, which provides tourism education in Kayseri. As a result of evaluating the interviews, it was concluded that teachers mostly adopted expository teaching strategies in their courses. The results are that the most frequently used method is the question-and-answer technique in expository teaching, role playing in guided discovery teaching, and project assignment in inquiry teaching. It is among the main results obtained that expository teaching provides a better understanding of the course subject, guided discovery teaching enables students' active participation in the course, and inquiry teaching improves students’ foreign language knowledge. Besides, it is stated by teachers that these strategies have weaknesses such as the inability to ensure students’ active participation and the difficulty in attracting the students’ attention in the expository teaching, the ineffectiveness of the guided discovery teaching in large groups, and the difficulty of the students’ motivation in the inquiry teaching.

Bu çalışma, turizm eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerinde uyguladıkları öğretim stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilerin uygulanmasında dikkat edilen hususlar ile üstün ve zayıf yönlerinin belirlenmesi yoluyla ilgili bilgi birikimine katkı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılı Kasım ayında Kayseri’de turizm eğitimi veren Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan turizm meslek, yabancı dil ve genel kültür dersleri öğretmenlerinden yapılandırılmış bire bir ve odak grup görüşmeleri ile birincil veri toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, öğretmenlerin derslerinde çoğunlukla sunuş yoluyla öğretim stratejisini benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde en sık kullanılan yöntemin sunuş yoluyla öğretimde soru-cevap yöntemi, buluş yoluyla öğretimde rol oynama, araştırma-inceleme yoluyla öğretimde proje ödevi vermenin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sunuş yoluyla öğretimin konunun daha iyi anlaşılmasını sağladığı, buluş yoluyla öğretimin öğrencilerin derse katılımını sağladığı, araştırma-inceleme yoluyla öğretimin yabancı dil bilgisini geliştirdiği ulaşılan sonuçlardandır. Bununla birlikte, sunuş yoluyla öğretimde öğrencinin aktif katılımının sağlanamaması ve ilgisinin çekilmesinde yaşanılan güçlük, buluş yoluyla öğretimin büyük gruplarda etkisizliği, araştırma ve inceleme yoluyla öğretimde ise öğrencilerin güdülenmelerinin zor olması gibi zayıf yönlerin olduğu da ortaya çıkan sonuçlardandır.