Türkiye'yi Ziyaret Eden Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma


Oral S., ÇELİK A.

14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.733-754

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.733-754

Özet

Çalışmanın amacı, turizm sektöründe toptancı konumunda olan tur operatörlerinin turistlere sundukları ürünlerin estetik değerini belirlemek; estetik değerin tatmin üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, Türkiye’ye olan ilgileri yıllar itibari ile artış gösteren Türkiye’yi Uzak Doğu’dan ziyaret eden turistler üzerinde uygulanmıştır. Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen turist grubuna estetik değer ölçeği uygulanmıştır. Türkiye’yi Uzak Doğu’dan ziyaret eden turistlerden elde edilen verilere açımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda; hediyelik eşya işletmesi, müze, restoran, otel ve tur otobüsü estetiği deneyimi faktörlerine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, turizm ürünlerine ilişkin estetik değer deneyiminin tatmin üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deneyimsel değer, estetik değer, Uzak Doğu pazarı, tur operatörü.