Mandibular Anestezi Sebebiyle Oluşan İnferior Alveolar ve Lingual Sinir Hasarlarının İnsidansı Üzerine Klinik Araştırma


ALKAN A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.90-93, 2002 (Peer-Reviewed Journal)